Newsy

VII LETNI FESTIWAL...

VII LETNI FESTIWAL...

VII LETNI FESTIWAL KULTURY POLONIA CANTANS 2017 Wrocaw ? 30.07. 2...

IV Letni Festiwal...

IV Letni Festiwal...

IV Letni Festiwal Kultury POLONIA CANTANS 2014 WROCAW 27.07. -03.08.2014 - pod Honorowym...

YouTube


Top Panel

I Letni Festiwal Kultury Polonia Cantans 2011 ? podsumowanie

  • PDF

 

Osiem koncertw we Wrocawiu i sze koncertw w Lubinie, w Kociele w. Maksymiliana Kolbe, wysuchao cznie ponad 10.000 osb, z tego ok. ? we Wrocawiu i ? w Lubinie. Ide przewodni festiwalu jest prezentacja polskiej muzyki w jej cigoci historycznej oraz penej otwartoci na rodzaje i gatunki. Kryterium pikna-prawdy-dobra w sztuce to chrzecijaski fundament jej tworzenia, natomiast pami i tosamo, ktre to nakaza nam pielgnowa Bogosawiony Jan Pawe II, to z kolei gwne przyczyny, dla ktrych festiwal zaistnia.

Teraz mona ju mwi o konkretnych wydarzeniach kulturalnych, ich ocenie i ewentualnych owocach tych wydarze. Festiwal rozpocz si od recitalu Marii Lamers z Krakowa, ktra ujmuje swoj pikn barw gosu, pogod ducha i mioci do Polski, jaka wybrzmiewa w wykonywanych piosenkach i pieniach polskich, tych starych z XVIII, XIX i XX wieku i tych nowych, ktrych jest autork. Jej piew jest balsamem na polsk dusz, skoatan obecnie z wielu powodw. Jest zarazem lekcj i refleksj o Polsce, e byli przed nami Polacy, ktrzy tworzyli z mioci do niej i czsto z jej powodu cierpieli i za najjaniejsz Rzeczpospolit oddawali w ofierze swoje ycie. Na tym tle historycznym, bardzo ciekawie zaprezentowa si polonijny Zesp Pieni i Taca ?Syberyjski Krakowiak? z Abakanu w Rosji. W wielu czonkach tego zespou pynie krew polskich zesacw na Syberi. Niektrzy maj pen wiadomo swoich polskich korzeni, inni bardzo sab. Niewielu mwi po polsku, ale wszyscy razem, z wasnej nieprzymuszonej woli piewaj polskie pieni i tacz polskie tace 6000 km od Wrocawia w dalekim Krasnojarskim Kraju na Syberii, ktr uwaaj ju za swoj pierwsz ojczyzn. Zesp prowadzony przez dr Sergiusza Leoczyka prezentuje wysoki poziom artystyczny, a poniewa dominuje w nim modo i uroda, a take dbao o polskie stroje ludowe, jako cao robi bardzo dobre wraenie.

Nastpne trzy dni festiwalowe we Wrocawiu byy powicone wycznie polskiej muzyce klasycznej. Wykonywane byy utwory piciu polskich kompozytorw: Fryderyka Chopina, Henryka Wieniawskiego, Jzefa Krogulskiego, Karola Lipiskiego i Samuela Kossowskiego. Wykonawcami byli najwybitniejsi polscy muzycy: Konstanty Andrzej Kulka ? skrzypce, Andrzej Wrbel ? wiolonczela i Mirosaw Gsieniec ? fortepian. Wszyscy s profesorami Akademii Muzycznych i prowadz katedry w klasie swoich instrumentw. Towarzyszya im bardzo zdolna i posiadajca ju wysokie kwalifikacje zawodowe modzie z Warszawy ? Anna Wrbel ? wiolonczela oraz muzycy zespou ?Camerata Vistula?, a take Agnieszka Guzek i Robert Bachara z Wrocawia ? modzi, ale ju wielkiej klasy, skrzypacze. Bardzo wanym byo przypomnienie trzech mniej znanych polskich kompozytorw: Jzefa Krogulskiego oraz Karola Lipiskiego i Samuela Kossowskiego. Kompozytorzy: Karol Lipiski ? patron wrocawskiej Akademii Muzycznej i jego ucze Samuel Kossowski, zarazem wybitny wiolonczelista zmarli rwno 150 lat temu. Przypomnia o tym fakcie Micha Domaszewicz ? muzykolog z Warszawy, bdcy zarazem konsultantem muzycznym Letniego Festiwalu Kultury POLONIA CANTANS. Przypomnienie tej twrczoci naley zaliczy do bardzo wanego dorobku tego festiwalu. Duym wydarzeniem festiwalowym by czwartkowy koncert Zespou Ksiy Solistw ?Servi Domini Cantores?. Operowe gosy wystpujcych Ksiy z rnych miast w Polsce ? Ks. Robert Kaczorowski z Gdaska ? bas/baryton, Ks. Rafa Kobyliski z Poznania ? baryton, Ks. Zdzisaw Madej z Wrocawia ? tenor i Ks. Pawe Sobierajski z Katowic ? tenor wprawiy wszystkich suchaczy w prawdziwy zachwyt. Wszystkie wykonania utworw sakralnych i wieckich byy wykonywane na bo, a nie ludzk chwa, o czym w dobitny sposb wykonawcy wiadczyli za kadym razem. Na zakoczenie koncertu, Ks. Zdzisaw Madej wykona przedpremierowo, rewelacyjnie ari Jontka z ?Halki? Stanisawa Moniuszki. Koncert zaszczyci swoj obecnoci Jego Ekscelencja Ksidz Arcybiskup Marian Gobiewski ? Metropolita Wrocawski, ktry na zakoczenie pogratulowa wykonawcom i pobogosawi wszystkim obecnym na koncercie. Nastpny dzie festiwalowy ? pitek upyn pod znakiem kapel. Dwie ludowe: Opoczno i Kty (Beskid Cieszyski) oraz jedna folkowa, miejska z Odolanowa. Gwnym przesaniem takiego zestawienia zespow jest potwierdzenie faktu, e polska kultura jest jedna, e wzajemnie si przenika, i e w Kociele spotykaj si przed otarzem, by odda cze Bogu. Wszystkie Kapele bazuj na tradycjach rodzinnego muzykowania. Rodzina Bikw z Opoczna ? mama, crka, syn i wujek, Rodzinna Kapela Bugajskich ? tata, trzy crki i syn, Kapela znad Baryczy ? tata, dwie crki oraz trzy osoby z poza rodziny. Wysoki poziom kapel i ich rnorodno pozwalaj na zapoznanie si z wartociowym, polskim folklorem ludowym i miejskim.

Sobotni koncert Kariny Kalczyskiej naley uzna za bardzo wane i pikne wydarzenie artystyczne POLONII CANTANS 2011. To, e ta wielce utalentowana artystka ma ogromne moliwoci wokalne, wiedziaem ju od 2004 roku, ale e jej piew moe szybowa pod samo sklepienie, wysokiego, gotyckiego Kocioa NMP na Piasku, byo ju nawet dla mnie zaskoczeniem. Artystka ma przed sob wielk przyszo i bdzie zapewne dostrzeona przez najwiksze telewizje i agencje artystyczne. Moe ten festiwal stanie si wanym punktem w jej drodze artystycznego wzrastania. Po koncercie Kariny Kalczyskiej, Rodzinna Kapela Bugajskich wykonaa tego wieczoru pikny program papieski dla Jana Pawa II. Obecny na wszystkich koncertach w Kociele NMP na Piasku, Dyrektor CARITAS Archidiecezji Wrocawskiej ? Ks. mgr Janusz Jastrzbski podzikowa artystom i opowiedzia o dniu, w ktrym umiera Jan Pawe II. W jego Parafii, gdzie by proboszczem, z inicjatywy parafian o 21.00 rozpocza si Msza wita, w trakcie ktrej to Ojciec wity odszed do Domu Ojca w Niebie.

Pop-Oratorium ?Miosierdzie Boe? ? niedzielne zakoczenie festiwalu. Zesp Muzyki Sakralnej LUMEN z Poznania wraz kompozytorem pop-oratorium Zbigniewem Makowiczem, Solici: Marzena Makowicz, Aleksandra Makowicz-Figaj, Marek Baata, Wrocawska Orkiestra Kameralna, Chr ?Basilica Cantans? z Wrocawia i Chr ?Beati Cantores? z Gogowa. Dyrygent- Mirosawa Jura-egle. Pop-Oratorium jest wielkim misterium sowno-muzycznym, gdzie autork sw jest wita Siostra Faustyna. Jak zwykle oklaskom dla kompozytora i wykonawcw nie byo koca. Po koncercie, poproszona o zabranie gosu Wiceprzewodniczca Rady Miasta Wrocawia ? dr Maria Zawartko wyrazia nadziej, e POLONIA CANTANS bdzie kontynuowana w latach nastpnych, a poziom zaprezentowany w pierwszej edycji festiwalu zostanie co najmniej utrzymany. Pogratulowaa rwnie organizatorom ? Fundacji Polskie Gniazdo i ze swojej strony zapewnia o wspieraniu tej inicjatywy kulturalnej we wadzach samorzdowych Wrocawia. Bardzo dzikuj Pani Wiceprzewodniczcej za te niezwykle wane dla organizatorw deklaracje oraz pozytywn ocen Letniego Festiwalu Kultury POLONIA CANTANS 2011, tym bardziej, e jest ona z wyksztacenia muzykiem.

Od dnia 01.08.2011r. do 06.08.2011r. odbyway si rwnolegle z koncertami we Wrocawiu koncerty w Kociele w. Maksymiliana Marii Kolbe w Lubinie w ramach POLONII CANTANS. czna frekwencja w Lubinie bya 4-krotnie wiksza ni Wrocawiu. Maria Lamers, ?Syberyjski Krakowiak?, ?Kapela znad Baryczy?, Robert Bachara oraz Lusia Ogiska wraz ze swoim mem Ryszardem Filipskim, Zesp Muzyki Sakralnej ?3dzieci3? z Poznania i Bohdan Porba z Warszawy oraz pop-Oratorium ?Miosierdzie Boe? byli bardzo gorco przyjci przez publiczno w tym grniczym miecie. W dniu 04.08.2011r. Fundacja Polskie Gniazdo przekazaa Kocioowi w. Maksymiliana Marii Kolbe w Lubinie ufundowany przez siebie litart (obraz bdcy poczeniem malarstwa i poezji) autorstwa Lusi Ogiskiej o tematyce kolbiaskiej. Obraz w obecnoci autorki przekaza Prezes Zarzdu Fundacji Marian Jakubiszyn na rce Ksidza Praata Wiesawa Migdaa ? Proboszcza Parafii. W tym dniu odbyo si rwnie spotkanie z Lusi Ogisk i jej mem Ryszardem Filipskim, odtwrc roli wielkiego polskiego bohatera majora Hubala w filmie o tym samym tytule. Przez cay festiwal oraz do dnia 04.09.2011r. trwaa wystawa omiu litartw Lusi Ogiskiej w Kociele NMP na Piasku we Wrocawiu, jako impreza towarzyszca POLONII CANTANS. Skadam ogromne podzikowanie ? Bg zapa ? Jego Ekscelencji Ks. Abp. Marianowi Gobiewskiemu za objcie Patronatem Honorowym Letniego Festiwalu Kultury POLONIA CANTANS oraz proboszczom obydwu Parafii: Ksidzu Praatowi prof. Stanisawowi Pawlaczkowi ? Parafia NMP na Piasku oraz Ks. Praatowi Wiesawowi Migdaowi ? Parafia Maksymiliana Marii Kolbe w Lubinie. Bez ich zgody i bogosawiestwa Letni Festiwal Kultury POLONIA CANTANS nie mgby si odby. Ogromne podzikowanie dla gwnego partnera festiwalu Fundacji Polska Mied, a szczeglnoci jej Prezes, p. Cecylii Stankiewicz i jej sekretarzowi ? p. Krzysztofowi Kuaczowi, CARITAS Archidiecezji Wrocawskiej ? Ks. Dyrektorowi ? mgr Januszowi Jastrzbskiemu, Zwizkowi Sybirakw III RP, w osobach Prezesw Stanisawowa Boskiego i Bolesawa Wodarczyka. Dzikuj jak najserdeczniej wszystkim Artystom oraz Kolegom z Fundacji Polskie Gniazdo za wsplnot ducha i dziaania, a w szczeglnoci Bohdanowi Porbie i Marianowi Jakubiszynowi oraz Ks. Stanisawowi Dragule, naszemu kapelanowi, za wspprowadzenie koncertw we Wrocawiu i Lubinie. Dzikuj rwnie redakcji miesicznika ?Sowo Wrocawian?, a szczeglnoci Prezesowi Zarzdu Magnes Media Sp. z o.o. ? Emilowi Baranowi, za pomoc w promocji POLONII CANTANS i wydaniu festiwalowego dodatku specjalnego.

Jerzy Ziomek