Newsy

VII LETNI FESTIWAL...

VII LETNI FESTIWAL...

VII LETNI FESTIWAL KULTURY POLONIA CANTANS 2017 Wrocaw ? 30.07. 2...

IV Letni Festiwal...

IV Letni Festiwal...

IV Letni Festiwal Kultury POLONIA CANTANS 2014 WROCAW 27.07. -03.08.2014 - pod Honorowym...

YouTube


Top Panel

Historia

  • PDF

Jak narodzia si Polonia Cantans?

Kiedy dostrzegamy na ulicy plakat reklamujcy Letni Festiwal Kultury ?Polonia Cantans?, nasuwa si nam zapewne pytanie: co to za nowa inicjatywa kulturalna? Co waciwie oznacza ta aciska nazwa i kto stoi za tym projektem? Dlaczego Wrocaw i dlaczego wanie w tym czasie? Jestem chyba t osob, ktra powinna odpowiedzie na powysze pytania, a take wyjani wszystkim zainteresowanym, jak waciwie doszo do narodzin ?Polonii Cantans?. Mimo e jestem pomysodawc i realizatorem tego festiwalu, musz jednoznacznie stwierdzi, e droga od pomysu do wydrukowania plakatu i powstania ostatecznej koncepcji festiwalu miaa charakter wielostopniowy i bya zoonym procesem, a nie jednym, nagym aktem twrczym. Fundacja Polskie Gniazdo ma zapisane w statucie jako swj gwny cel ?organizowanie obywatelskiego mecenatu nad kultur narodow na fundamencie nauczania Ojca witego Jana Pawa II?. Od swojego powstania w 2005 roku, Fundacja organizuje doroczne koncerty ?Prawda ? Pami ? Tosamo? w Parku Poudniowym we Wrocawiu przy pomniku Fryderyka Chopina. S one punktem wyjcia do zrozumienia istoty naszych dziaa. W listopadzie ubiegego roku Fundacja organizowaa w Hali Stulecia we Wrocawiu wielkie wykonanie pop-Oratorium ?Miosierdzie Boe?. W jaki czas po koncercie, w grudniu 2010 roku, skontaktowa si z Fundacj mody Polak z Australii, ktry jako kilkuletnie dziecko musia opuci kraj urodzenia wraz z rodzicami, teraz natomiast postanowi powrci. To wanie on, Baej Stszewski, powiedzia nam, e Wrocaw bdzie gospodarzem XV wiatowych Igrzysk Polonijnych w 2011 roku i zaproponowa, eby Fundacja Polskie Gniazdo zorganizowaa koncert dla Polonii z caego wiata, gdzie pop-Oratorium ?Miosierdzie Boe? byoby gwnym punktem programu. Nastpn osob, ktra przyczynia si do narodzin ?Polonii Cantans?, jest Micha Domaszewicz, muzykolog oddany idei odkrywania biaych plam w polskiej muzyce klasycznej XIX wieku. W szczeglnoci zajmuje si poznawaniem ycia i twrczoci takich kompozytorw jak Samuel Kossowski, Karol Lipiski i Jzef Krogulski. Przypomnia nam on o rwnoczesnej, 150-tej rocznicy mierci Lipiskiego ? patrona Akademii Muzycznej we Wrocawiu ? oraz Kossowskiego, cenionego kompozytora i wiolonczelisty, a ponadto wielkiego patrioty. W styczniu 2011 roku. Micha Domaszewicz przedstawi koncepcj organizacji koncertw, na ktrych wykonywane byyby utwory Karola Lipiskiego i Samuela Kossowskiego. Z kolei p. Mirosaw Gsieniec zaproponowa koncerty utworw Jzefa Krogulskiego, zapomnianego, cho genialnego kompozytora, tworzcego rwnolegle z Fryderykiem Chopinem. Nazw tych wystpw ? ?Souvenir de Chopin? ? zaczerpnlimy z dziea Samuela Kossowskiego, zagra za zgodzili si wiatowej sawy muzycy polscy, mianowicie: skrzypek Konstanty Andrzej Kulka, wiolonczelista Andrzej Wrbel i wspomniany ju Mirosaw Gsieniec ? pianista. Dziesitego kwietnia 2011 roku w Kociele NMP na Piasku zostaa powicona, ufundowana przez Polskie Gniazdo, tablica upamitniajca Ofiary Tragedii Smoleskiej. Nastpnie miao miejsce prawykonanie utworu ?Graj trbki na trwog? i (po raz drugi) wykonanie pop-Oratorium ?Miosierdzie Boe?. Koncert by bardzo dobrze przyjty przez publiczno. Tydzie po tym wydarzeniu zaproponowaem ks. praatowi Stanisawowi Pawlaczkowi (proboszczowi) zorganizowanie w Kociele NMP na Piasku cyklu koncertw w okresie trwania igrzysk polonijnych, bazujc na wczeniejszych propozycjach i dowiadczeniach. Pod koniec maja 2011 roku zgosiem kolegom z Fundacji Polskie Gniazdo propozycj, aby planowany cykl koncertw sta si Letnim Festiwalem Kultury ?Polonia Cantans?, co zostao przyjte wrcz entuzjastycznie. Nazwa ta zostaa zgoszona jako tzw. sowny znak towarowy do Urzdu Patentowego RP. Mona powiedzie, e od czerwca 2011 gwna koncepcja festiwalu osigna ju wstpn faz realizacji. Powstao logo i pierwsza wersja programu, stopniowo wzbogacana o nowe propozycje artystyczne. ?Polonia Cantans? posiada dwa symbole. Pierwsza wersja to glob ziemski i przebiegajca, mniej wicej wzdu rwnika, piciolinia z pierwszymi taktami ?Mazurka Dbrowskiego?. Nieco pniej sprawy grafiki festiwalu wzi w swoje rce artysta plastyk, absolwent wrocawskiej ASP ? Andrzej lusarski. Jego autorstwa jest dynamiczne w swojej wymowie logo Letniego Festiwalu Kultury ?Polonia Cantans?, umieszczane na plakatach i banerach. Pan Andrzej jest rwnie autorem loga Fundacji Polska Mied. Fundacja Polska Mied jest sprawdzonym partnerem wielu inicjatyw kulturalnych na Dolnym lsku i w Polsce. Na mniejsz skal wsppracowalimy ju w przeszoci. Wierzymy gorco, e ?Polonia Cantans? bdzie naszym wieloletnim wsplnym przedsiwziciem, promujcym polsk kultur w Polsce i na wiecie. wiatowe Igrzyska Polonijne organizowane s co dwa lata, zawsze w innych miastach i wojewdztwach. Pragniemy, aby ?Polonia Cantans? odbywaa si zawsze tam, gdzie odbywaj si igrzyska polonijne, natomiast w tych latach, w ktrych igrzysk nie ma, koncerty festiwalu odbywayby si we Wrocawiu i Lubinie.

Czy Polonia Cantans jest potrzebna?

Czy w dzisiejszych czasach jest potrzebny, w Polsce i wrd Polonii, festiwal promujcy rdzennie polsk kultur narodow, t wyrastajc z gleby patriotycznej i chrzecijaskiej? Czy jako Polacy jestemy wystarczajco wyedukowani w zakresie znajomoci wasnej kultury? Czy mamy przekonanie, e nasze dzieci otrzymuj wystarczajco mocn formacj kulturow pozwalajc w wieku dojrzaym przekaza w sztafecie pokole polskiego ducha naszym wnukom? Czy we Wrocawiu i w ogle w Polsce istnieje zjawisko wypierania rdzennie polskiej kultury nawet ze rodowiska wielokulturowego? Kultura oznacza przede wszystkim upraw. Jest wic zjawiskiem dynamicznym, a nie statycznym. Nie chodzi wic o liczby czy parytety, ale o polskiego ducha, ktrego wikszo z nas w sobie czuje. Dusza ludzka potrzebuje ducha pikna, prawdy i dobra. Dziaajc na fundamencie nauczania Jana Pawa II i w oparciu o Jego testament, zawarty w ?Pamici i Tosamoci?, pragniemy jak najlepiej wypenia swoj misj wobec Polakw w kraju i za granic ? w ramach obywatelskiego mecenatu nad kultur narodow. MUSIMY OD SIEBIE WYMAGA, NAWET GDYBY INNI OD NAS Letni Festiwal Kultury ?Polonia Cantans? jest w swoim zaoeniu propozycj wartociowego spdzenia czasu i jednoczenie poszerzenia swoich horyzontw w zakresie wiedzy i percepcji polskiej kultury. Jest on te odpowiedzi na masow antykultur, obecn praktycznie wszdzie, a zwaszcza w rodkach masowego przekazu. Liczymy na to, e ?Polonia Cantans? spotka si z yczliwoci nie tylko Polakw w kraju i Polonii poza granicami Polski, ale take wadz samorzdowych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pragniemy, aby w latach nastpnych doczyy do nas rne organizacje spoeczne i pozarzdowe, jako wspierajce, wzbogacajce i wsporganizujce ten festiwal.

Jerzy Ziomek ? Dyrektor Letniego Festiwalu Kultury POLONIA CANTANS 2011 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.